НАЦІЯ ЯК ОСОБА


Спільнота має ознаки особистості. Коли етнос набуває таких ознак, він перетворюється в націю. По відношенню до будь-якої людини, з тих, що складають етнос, він формується зовнішніми географічними моментами. Але з якогось часу він починає усвідомлюватись, як одне і в усіх цих усвідомленнях є дещо спільне. Він починає усвідомлюватись, як окреме.
Все одно, що саме виступає суб’єктом, що стоїть на тому місці, якому звітується рефлексія: звір, людина, нація чи церква, аби мало місце конкретне спрямування рефлексії.

Коли етнос усвідомлюється, як одне і окреме, він починає діяти на свідомість і всередині свідомості людей, і мислиться, як суб’єкт. Тобто, він стає нацією, живою істотою для якої постійно мають місце моменти самоусвідомлення.

Нація є більш високою або більш загальною особистістю, ніж людина і співвідноситься з собою в окремі моменти рефлексії. Відповідно, людська рефлексія є вищою, коли у свідомості діє національний суб’єкт.

Нація в порівнянні з людиною є вища особистість. Людина, так чи інакше, є певна однобічність. Нація є велика інтеграція всіх однобічностей, вона є цілісністю і тільки ця особистість реалізується у всіх аспектах духу.

Таким чином, треба усвідомити, що крім людини і Бога, є інші особистості - нації. Існування націй не є випадковим моментом в житті людства, воно з необхідністю витікає з фундаментального принципу свідомості - з принципу відокремлення і виділення цілого з цілого.

Нація, ймовірно, тим відрізняється від усіх інших спільнот, що тяжіє до універсальності.

Треба бачити інше, щоб усвідомити себе, як окреме. Нація - це інтегрована особистість. Вона має своє обличчя, свій шлях, свій інтерес. В наших силах є впливати на її реалізацію, так само, як наша реалізація залежить від якості національної особистості. Тут має місце пряма аналогія з людиною. В рефлективному плані ми можемо розрізнити два “поверхи” суб’єкту - миттєвий суб’єкт (в момент даного акту рефлексії) і суб’єкт-особистість, образно кажучи, надбудований на всій масі миттєвих суб’єктів. Людська особистість є сума миттєвих особистостей і кожна рефлексія прямо впливає на неї. Але якість кожного прояву є похідною від якості цілої особи.

У зв’язку з цим кілька слів про засади націоналістичної організації. Організація може бути сильною, коли вона є духовною містичною спільнотою. А містичним моментом є визнання існування вищої національної особи - і постійна апеляція до неї.

© УНА-УНСО. Передрук матерiалiв можливий лише з посиланням на http://www.una-unso.org!
Новости Украины