"ПОДОЛАТИ СЕБЕ, ВIДНОВИТИ ЦЕРЕМОНIАЛ" (Конфуцiй)


"Die Journalistik ist eine Dreck man muss die Revolution machen"
U. Mainhof


Вони були добрими дiтьми з порядних родин.

Вони впевнилися в тому, що збройна боротьба є єдиною можливiстю змiнити що-небудь. I єдиною можливiстю змiнити себе.

Вони хотiли сформувати нову людину.

Вони влаштовували конспiративнi квартири, грабували банки, крали чистi бланкети пашпортiв, магазинували цiлi склади зброї, виготовляли бомби.

На судi прокуратура доведе їм 5 вбивств, 55 замахiв, 6 вибухiв. Загалом RAF приписуватимуть 555 акцiй, з них 100 замахiв, 39 з яких увiнчалися летальними наслiдками.

В усiх країнах з 10 терористiв 8 - чоловiки. В RAF було все навпаки. Можна сказати, що й саму RAF створили три жiнки: Гудрун Енслiн, Астрiд Поль, Ульрiка Майнхоф.

В суботу 9 травня 1976 р. Ульрiку Майнхоф знайшли мертвою в її камерi. Федеральна прокуратура прийшла до висновку: самогубство...

"Чи є правильним зараз органiзовувати збройний спротив, залежить вiд того, чи є це можливим. А чи є це можливим, засвiдчить лише практика" (Ульрiка Майнхоф).

Безглуздiсть цих вбивств перевищує їх потворну жорстокiсть. I попри те, чому нас так притягує терор? Чому слова RAF, "Червонi Бригади", "Сендеро Лумiнозо" сприймаються як символи? Символами чого вони є? Яка iстина передчувається в їх вчинках, тотальних як афоризми, в їх висловлюваннях, що провокують на вчинки нас?

Ви думаєте, що iстина сяє божественним свiтлом? Iстина проявляється як ганьба, як смерть, як безглуздя. Тому свiдчення бiографiя втiленої iстини. Справа не в тому, що тортури, а в тому, що кара ганебна. "Син Божий розп'ятий - менi не соромно, бо це ганебно. I вмер i похований - це цiлком ймовiрно, бо не може бути. I той, кого поховано воскрес - вiр цьому, бо це безглуздя" (Тертулiан).

Це для нас Воскресiння свято, а тодi це було безглуздя.

Соцiалiзм дiйсно могла збудувати лише нова людина. Людина, яка вижила в революцiї i вiйнi, тобто пройшла через безлiч повторюваних рухiв, сенсу яких вона не розумiла, через ряд ударiв по нирках, ударiв по свiдомостi невiдомо звiдки, через втiлення iррацiональних гасел, через втiлення саме тих гасел, якi були найменш рацiональнi, пройшла через все це, як через обряд, в якому зруйнувався i попереднiй свiт i попередня свiдомiсть i тим самим звiльнено було дорогу чистiй волi.

"В пустелi приготуйте шляхи Господу".

Сенс обряду саме в тому, що вiн довгий (повторюваний) i незрозумiлий, безсенсовий, що вiн ставить тебе поза старою зрозумiлiстю, старим сенсом, що вiн звiльнює мiсце для чистої волi ззовнi. Чайна церемонiя робить самурая, а не фехтування.

Пiхотинця робить стройова, а не стрiльби. Щоб стати буддистом, недостатньо поiнформованостi щодо великої i малої колiсниць. Потрiбно з десять рокiв покрутити молитовний барабан.

Обрядовим дiям можна приписувати той чи iнший сенс, але свiдомi дiї, якими на початку є кожен обряд, стають власне обрядом тодi, коли вони механiзуються, коли людина обмежується припущенням, що ймовiрно якийсь сенс є. I чим бiльше механiчностi, чим менше сенсу, тим бiльше це обряд.

Життя може сприйматися як обряд тiльки при наявностi попереднього знайомства з обрядом. Сенс обряду в тому, щоб життя почало сприйматися як обряд.

Вiра потребує обряду. I це означає: маєш те, що вiриш. Не "у що вiриш", а "що вiриш". Вiра - не акт сприйняття, не акт простого вiдношення, але акт творення. Iстину не пiзнають, iстину створюють.

Уявiть себе в Захiднiй Нiмеччинi початку сiмдесятих. В головi у вас тотальнiсть, а навколо - мiльйони, яким все одно, свинi, яких не цiкавите нi ви, нi вашi алюзiї червоної армiї. I ви єдина людина серед свиней, ви бачите тiльки свиней, день, мiсяць, рiк, двадцять рокiв ви ходите межи свиней, останнi люди загинули в 45-ому, черговi з'являться рокiв через тридцять i ви їх не побачите, є свинi i свиняче багно в якостi предмету i форми мистецтва, воно ж як накопичення капiталу i полiтичний процес.

Звичайно, ви вiзьмете бомбу i потягнете її в унiвермаг. Ви апелюватимете до сатани.

Бог створив все. Сатана зробив все це цiкавим.

© УНА-УНСО. Передрук матерiалiв можливий лише з посиланням на http://www.una-unso.org!
Новости Украины